Jak mohu odříznout výběr v souboru PDF?

Vyjmout sekci v souboru PDF.

Vyjmout text

Krok 1

Spusťte program Adobe Acrobat Pro, klikněte na nabídku "Soubor", zvolte možnost "Otevřít" a přejděte na dokument PDF s obsahem, který chcete snížit.

Krok 2

Vyberte PDF a klikněte na tlačítko "Otevřít".

Krok 3

Klikněte na nabídku "Nástroje" v pravém horním rohu okna aplikace, vyberte položku "Obsah" a vyberte "Upravit textový dokument".

Krok 4

Podržte levé tlačítko myši a přetáhněte kurzor nad text, který chcete vystřihnout.

Krok 5

Klikněte na vybraný text a v kontextové nabídce vyberte možnost "Vyjmout". Acrobat Pro řeže text a umístí jej do schránky systému. Chcete-li text vložit jiným místem uvnitř stejného textového pole nebo jej vložit do jiného textového pole, klepněte na místo, kam chcete text vložit, a v kontextové nabídce zvolte "Vložit".

Řezání obrázků a grafiky

Krok 1

Spusťte program Adobe Acrobat Pro, klikněte na nabídku "Soubor", zvolte možnost "Otevřít" a přejděte na dokument PDF s obsahem, který chcete snížit.

Krok 2

Vyberte PDF a klikněte na tlačítko "Otevřít".

Krok 3

Klikněte na obrázek nebo grafiku, kterou chcete vyříznout, a vyberte ji. Aplikace Acrobat Pro zobrazuje obdélník výběru kolem vybraného objektu.

Krok 4

Klikněte na vybraný objekt a v místní nabídce vyberte možnost "Vyjmout". Aplikace Acrobat Pro skenuje obraz nebo grafiku do systémové schránky. Nyní můžete vložit do dokumentu a přetáhnout jej na místo, které chcete, nebo jej vložit do jiného dokumentu. Chcete-li například obrázek nebo grafiku vložit na jinou stránku, přejděte na tuto stránku, klikněte na stránku a vyberte možnost "Vložit". Nyní můžete objekt přetáhnout do požadované polohy.