Jak obnovit zprávu odeslanou Facebookem

Krok 1

Otevřete svůj účet ve službě Facebook a klikněte na ikonu "Zprávy" v levém horním rohu stránky.

Krok 2

Kliknutím na ikonu Odesláno na levé straně stránky zobrazíte odeslané zprávy. Klikněte na zprávu a zobrazte ji.

Krok 3

Klepnutím na tlačítko se šipkou doprava zobrazíte nejstarší odeslané zprávy. Klepnutím zaškrtněte vedle nechtěných zpráv a klepnutím na tlačítko "Odstranit" je odstraníte.

Krok 4

Klepnutím na tlačítko "Vybrat vše" vyberte všechny zprávy, které se aktuálně zobrazují na obrazovce. Kliknutím na tlačítko "Undo" vrátit zprávy, které jste právě odstranili.