Jak obnovíte staré zprávy, pokud váš mobilní telefon nemá SIM kartu?

Obnovte své staré zprávy.

Textové zprávy

Krok 1

Zapněte mobilní telefon

Krok 2

Vyberte možnost zobrazení textových zpráv na mobilním telefonu. V mnoha typech buněk vyberete možnost "Zprávy" přímo z domovské obrazovky. Pokud nevíte, jak se na mobilním telefonu zobrazovat, podívejte se do uživatelské příručky o tom, jak zobrazit textové zprávy.

Krok 3

Chcete-li ji otevřít, vyberte starou textovou zprávu.

Hlasové zprávy

Krok 1

Zavolejte na číslo mobilního telefonu z jiného telefonu.

Krok 2

Po zaznění zprávy hlasové schránky stiskněte tlačítka "*" nebo "#". Oznamte u poskytovatele mobilních služeb, pokud nevíte, které tlačítko chcete stisknout pro přístup k hlasovým zprávám.

Krok 3

Poslechněte si tónová znamení a stisknutím příslušného tlačítka otevřete své staré hlasové zprávy.