Jak přesměrovat výstup do souboru v systému Linux

Nástroje příkazového řádku jsou pohodlné při řešení problémů vzdáleného počítače pomocí připojení s malou šířkou pásma.

Zachyťte výstup příkazového řádku do souboru

Krok 1

Otevřete terminál příkazového řádku v počítači s operačním systémem Linux. Napište "ls" a stiskněte "Enter".

Krok 2

Zkontrolujte soubory a složky, které se zobrazí. Napište "ls> file_folder_list.txt" a stiskněte "Enter". Všimněte si, že na příkazovém řádku se nezobrazí žádný výstup.

Krok 3

Napište "cat file_folder_list.txt" a stiskněte "Enter". Podívejte se na výstup souboru "file_folder_list.txt" a ověřte, zda obsahuje zachycený výstup příkazu "ls".

Zachyťte a přidejte výstup příkazového řádku do souboru

Krok 1

Napište "ls> file_folder_list.txt" a stiskněte "Enter".

Krok 2

Napište "cat file_folder_list.txt" a stiskněte "Enter". Všimněte si, že výstup souboru je stejný jako předchozí příkaz "cat".

Krok 3

Napište "ls >> file_folder_list.txt" a stiskněte "Enter". Napište "cat file_folder_list.txt" a zkontrolujte, zda se výstupní záznam v souboru opakuje, protože operátor ">>" nucen zachytit zachycené místo místo přepsání obsahu souboru.