Jak snížit napětí 48 V DC na 24 V DC s odpory

Rezistory jsou opatřeny pásy různých barev, tyto pásy udávají hodnotu každého odporu.

Krok 1

Koupit dva odpory 1000 ohmů online nebo v místním elektronickém obchodě, spolu s požadovanou délkou kabelu, který použijete jako most pro připojení všech součástí. Hodnoty obou získaných rezistorů musí být stejné, protože rozdělíte napětí baterie na polovinu.

Krok 2

Připojte konce odporů dohromady a poté připojte jeden konec mostu k kladné svorce. Připojte druhý můstek mezi záporným terminálem a druhým koncem komponent, což se nazývá sériová konfigurace. Vzhledem k tomu, že oba rezistory jsou shodné, napětí se rozdělí stejně, jak je uvedeno v pravidle rozdělovače napětí. To znamená, že oba rezistory mají pokles napětí o napětí 24 voltů.

Krok 3

Připojte zátěž paralelně k jednomu z těchto rezistorů. Toto je známé jako paralelní konfigurace. Toho je dosaženo připojením levých konců zátěže a odporu a následným provedením stejných konců vpravo. Opět můžete provést připojení přes most, připojující svorky komponent. Jakmile skončíte, budou obě součásti navzájem rovnoběžné. Tímto způsobem budete mít přístup ke sníženému napětí.