Jak snížit z právní velikosti na velikost dopisu v kopírce

Jak snížit z právní velikosti na velikost dopisu v kopírce.

Krok 1

Zvedněte víko fotokopie.

Krok 2

Umístěte originál lícem dolů na sklo pro kopírování.

Krok 3

Zkontrolujte zdroj papíru a ujistěte se, že je papír správně orientován.

Krok 4

Na kopírce najděte tlačítko pro snížení. To vám umožní upravit velikost výstupu kopie. Obvykle má šipky pro posun poloměru kopie nahoru nebo dolů.

Krok 5

Změňte poloměr na 78%.

Krok 6

Stiskněte tlačítko Kopírovat pro vytvoření vzorové kopie před provedením více kopií.

Krok 7

Nastavte poloměr nahoru nebo dolů mezi 1% a 5%, abyste dosáhli správného vzhledu kopie.

Krok 8

Vytvořte tolik kopií, kolik potřebujete.