Jak snížit mezeru mezi řádky v HTML

Krok 1

Spusťte program textového editoru a otevřete svou stránku HTML.

Krok 2

Umístěte kurzor mezi část kódu HTML a napište následující kód CSS:

Tento kód CSS vytvoří zástupný symbol pro následující pravidlo stylu.

Krok 3

Zadejte selektor uvnitř značek "", což je prvek HTML stránky, ke kterému chcete použít pravidlo CSS. Například napište značku "p" pro kontrolu vzhledu odstavců na vaší webové stránce:

Krok 4

Po přepínači "p" zapíšete otvírací a zavírací konzoly a mezi závorky zadejte "výška řádku:". Po "výšce řádku:" zadejte procentuální hodnotu, která udává, jak daleko bude každý řádek textu. Webové prohlížeče obvykle obsah obsahují v rozmezí 110 až 120%. Zadejte nižší hodnotu, například 100%, abyste snížili výšku řádku. Pro ilustraci: p {line-height: 100%;}

Krok 5

Uložte soubor Otevřete dokument HTML ve webovém prohlížeči výběrem možnosti "Otevřít" nebo "Otevřít soubor" v nabídce "Soubor" prohlížeče, abyste viděli snížený mezerník. Pokud vaše řádky potřebují úpravy, zadejte novou hodnotu do pravidla CSS.