Jak snížit velikost obrazovky aplikace Internet Explorer

Jak zmenšit aplikaci Internet Explorer.

Krok 1

Otevřete aplikaci Internet Explorer.

Krok 2

Poklepejte na prázdné místo nad adresním řádkem. Tím se změní velikost prohlížeče na střední velikost, přičemž tato velikost můžete přesunout prohlížeč na obrazovku.

Krok 3

Najděte ukazatel myši na kterýkoli ze čtyř rohů prohlížeče. Klepněte a podržte levé tlačítko myši a myší nastavte velikost prohlížeče, dokud se nezobrazí požadovaná velikost.

Krok 4

Poklepáním na prázdnou oblast panelu znovu zvětšíte prohlížeč.