Jak snížit citlivost hluku během hlasové konverzace Skype

Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu "Sound" ve složce Doručená pošta vašeho počítače a vyberte položku "Recording Devices".

Klikněte na výchozí mikrofon vašeho počítače. Je to zařízení, které vedle něj obsahuje zaškrtnutí.

Klepněte na tlačítko "Vlastnosti" a přejděte na kartu "Úrovně".

Posuňte panel "Zesilovač mikrofonu" úplně doleva, abyste jej deaktivovali. Tento konfigurační parametr snižuje zesílení zvuku mikrofonu a citlivost šumu.

Klepnutím na tlačítko "Přijmout" uložte konfiguraci.