Jak nahradit HTML v DIV s jQuery

Jak nahradit HTML v DIV s jQuery.

Krok 1

Otevřete aplikaci pro vývoj webových aplikací nebo textový editor a vytvořte novou stránku HTML.

Krok 2

Přidejte knihovnu jQuery na stránku přidáním odpovídajícího kódu HTML mezi značky "". Například:

Změňte cestu v atributu "src" tak, aby odpovídala umístění a verzi knihovny stažené z webové stránky jQuery.

Krok 3

Napište následující kód pro přidání fragmentu HTML na stránku s ukázkovým textem. Toto musí být přidáno mezi značky "".

Toto je příklad

Krok 4

Přidejte na stránku stránku HTML pomocí kódu níže, který by měl být přidán po příkladu DIV. Tlačítko v současné době neurčuje žádnou akci, jelikož přidáte nástroj pro zpracování klepnutí přes jQuery.

Krok 5

Přidejte následující kód HTML mezi značky "" "pod značkou" "použitou k zahrnutí knihovny jQuery.

Tento kód vytvoří funkci, která se automaticky spustí po načtení stránky. Dále definujete obslužný program pro tlačítko s tlačítkem HTML id "myButton", který při kliknutí provede funkci. Funkce nahrazuje kód HTML obsažený v dokumentu DIV s identifikátorem "test".

Krok 6

Nahrajte stránku na webový server a poté jej otevřete v prohlížeči. Klepněte na tlačítko a uvidíte, že obsah DIV se okamžitě změní po spuštění obsluhy kliknutí.