Jak vyměnit lampu na televizoru Sony KDF-E50A10

Přečtěte si, jak vyměnit lampu na televizoru Sony KDF-E50A10.

Krok 1

Vypněte televizor Sony KDF-E50A10. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Počkejte nejméně 30 minut, než zkontrolujete přístroj, aby mohl vychladnout.

Krok 2

Vytáhněte kryt lampy dolů a uvolněte jej. Kryt lampy se nachází na pravé straně přístroje. Nastavte kryt lampy stranou.

Krok 3

Otáčením rukojeti lampy doleva ji odemknete a otevřete.

Krok 4

Vytáhněte držák světelné kazety, abyste jej odstranili.

Krok 5

Zasuňte novou jednotku lampy do její skříňky. Dávejte pozor, abyste se nedotkli nové lampy, protože lze snadno poškodit.

Krok 6

Vyměňte dvířka skříňky. Otočte rukojetí doprava, dokud nezacvakne. Vytáhněte kryt lampy směrem nahoru, dokud není v původní poloze.