Jak přeformátovat notebook Sony Vaio bez disku pro obnovu

Klikněte na nabídku "Start" a poté na "Všechny programy".

Kliknutím na odkaz "Vaio Recovery Center" v nabídce "Programy" otevřete aplikaci.

Klepněte na možnost "Obnovit C: Jednotka" ("Obnovit jednotku C:") v rozhraní Vaio Recovery Center. Mějte na paměti, že tato akce vymaže všechny informace a programy by měly být obnoveny.

Klikněte na tlačítko "Další".

Klepnutím na tlačítko "Start" spustíte obnovení jednotky C: Tato akce provede přeformátování jednotky C: přeinstalujte systém Windows a nakonfigurujte notebook na tovární podmínky.