Jak vrátit aplikaci Microsoft Word výchozí nastavení

Jak vrátit aplikaci Microsoft Word výchozí nastavení.

Krok 1

Najděte zkratku aplikace Microsoft Word otevřením možnosti "Tento počítač" nebo "Průzkumník Windows" v nabídce "Start" a vyhledejte složku, která obsahuje zástupce aplikace Microsoft Word. Můžete mít přímý přístup umístěný na ploše, abyste jej mohli použít odtud.

Krok 2

Klepnutím pravým tlačítkem myši na zástupce v horní části aplikace Microsoft Word zobrazíte místní nabídku pro zástupce aplikace Word, abyste provedli změny, které je třeba provést, abyste se vrátili k výchozím nastavením aplikace Word.

Krok 3

Klepnutím na tlačítko Vlastnosti v kontextové nabídce otevřete dialogové okno Vlastnosti.

Krok 4

Klepnutím na kartu Klávesové zkratky v horní části dialogového okna Vlastnosti otevřete možnosti rychlého přístupu.

Krok 5

Vyhledejte textové pole "Cílové pole" v dialogovém okně Vlastnosti a v textovém poli "Cílové pole" umístěte kurzor na konec textu.

Krok 6

Do textového pole "Cílové pole" zadejte text "/ a" s klávesnicí na konci textu. Příkaz "/ a" musí být zapsán z existujícího uvozovky a před čárou musí být místo.

Krok 7

Klepnutím myši na tlačítko "Přijmout" zavřete dialogové okno Vlastnosti a vrátíte se do původního výchozího nastavení aplikace Microsoft Word.