Jak resetovat dálkové ovládání RCA

Dálkové ovládání

Krok 1

Posuňte nebo vytáhněte víko prostoru pro baterie, které je umístěno na zadní straně dálkového ovladače RCA.

Krok 2

Vyjměte baterie z dálkového ovladače. Potom otočte, abyste se podívali na číselnou klávesnici.

Krok 3

Stiskněte a držte tlačítko "1" na dálkovém ovladači po dobu 60 sekund. Uvolněte tlačítko a počkejte asi 10 sekund. Opakujte tento krok dvakrát až čtyřikrát, abyste vymazali paměť na dálkovém ovladači.

Krok 4

Vložte baterie na zadní straně dálkového ovladače a vyměňte kryt baterie. Dálkové ovládání je připraveno k naprogramování.