Jak obnovit kód ochrany proti krádeži stereofonního automobilu

Krok 1

Spusťte vozidlo. Není nutné spouštět motor, ale musíte zapnout zapalovací systém, aby se mohl přivádět proud do stereofonního systému.

Krok 2

Stiskněte tlačítko "Zdroj" nebo "Napájení" pro vypnutí přístroje.

Krok 3

Stiskněte a podržte tlačítko "Minuta" (umístěné vlevo na obrazovce na stereostech vozidel GM.) Některé modely vyžadují stisknutí a podržení tlačítka se šipkou vlevo, pokud není k dispozici tlačítko "Minute". ). Po uvolnění tlačítka se na obrazovce objeví "0000".

Krok 4

Stiskněte tlačítko "Minute" (nebo šipka vlevo) a umístěte hodnotu třetího a čtvrtého čísla kódu ochrany proti krádeži. Po uvolnění správné hodnoty posledních dvou číslic uvolněte tlačítko.

Krok 5

Stisknutím tlačítka "Hodina" (nebo tlačítka se šipkou vpravo) umístěte první a druhou číslici kódu. Jakmile se čtyřmístný kód zobrazí správně, uvolněte tlačítko.

Krok 6

Stiskněte tlačítko "Mode" pro uložení zadaného kódu. Zapněte stereo stisknutím tlačítka "Zdroj" nebo "Napájení" pro dokončení procesu restartu.