Jak resetovat čip použitých inkoustových kazet společnosti Lexmark

Krok 1

Držte univerzální resetovací čip v ruce s kovovými kolíky obrácenými k druhé ruce. Nebo umístěte resetovací čip nebo zařízení Lexmark na stůl nebo jiný pracovní prostor, který má plochý povrch.

Krok 2

Najděte kovové karty na čipu kazety Lexmark. Tyto záložky se nacházejí na zadní straně kazety na vnější straně. V kazetě s inkoustovou kazetou existují kovové jazýčky.

Krok 3

Zarovnejte kolíky na univerzální kazetě s kartami na tiskové kazetě Lexmark. Nebo pro čip resetovacího zařízení Lexmark zarovnejte okraj kazety s štěrbinou čipu resetovacího čipu.

Krok 4

Držte univerzální resetovací čip na kazetě tak, aby byly připojeny výčnělky a kolíky. Červená kontrolka začne blikat a bude deaktivována. Držte kazetu a nástroj pro resetování čipu v kontaktu, dokud nezačne blikat zelené světlo. Nebo stiskněte kazetu na čipu Lexmark a uložte ji tam, dokud se nerozsvítí kontrolka.

Krok 5

Nainstalujte kazetu do tiskárny pomocí přístupového panelu a vložte kazetu na místo, jak to obvykle při instalaci kazety. Poté zapněte tiskárnu. Otevřete zkušební dokument a zaškrtněte volbu "Soubor" a potom "Tisk" pro otestování kazety.