Jak restartovat porty USB na počítačích Mac

Krok 1

Restartujte MacBook. Nejjednodušším řešením pro většinu hardwarových problémů v jednom z těchto zařízení je restart, který obnovuje některé podmínky hardwaru stroje.

Krok 2

Vypněte počítač a potom stiskněte a podržte klávesy "Příkaz", "Možnosti", "P" a "R" na klávesnici a zapněte počítač.

Krok 3

Poslouchejte a počkejte, až se zvuky na začátku Mac ozvučí podruhé a pak uvolněte klávesy. Zazní několik sekund po první sérii počátečních zvuků. Tímto postupem se restartuje Parametry přístupu k náhodné paměti (PRAM).

Krok 4

Vypněte MacBook a odpojte všechny napájecí šňůry a baterii.

Krok 5

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu pěti sekund. Tento postup restartuje Správce správy systému (SMC).