Jak restartovat počítač pomocí funkčního tlačítka F11

Restartujte počítač pomocí klávesy F11.

Krok 1

Zavřete všechny programy a vypněte systém. Proveďte normální vypnutí pomocí tlačítka "Start" v nabídce "Vypnout".

Krok 2

Počkejte chvíli a potom znovu zapněte počítač. Během spouštění počítače stiskněte klávesu "F11" a na obrazovce se objeví systém BIOS.

Krok 3

Zvolte zálohování uživatelských souborů, pokud je uvedeno varování. Tento proces trvá jen pár minut.

Krok 4

Postupujte podle dalších poznámek, které obsahují informace o operačním systému, které chcete zachovat, a další informace, které je třeba restartovat. Po dokončení se restartuje a obnoví celý počítač.