Jak resetovat airbag

Krok 1

Identifikujte kryt pojistky poblíž podlahy v místě řidiče a ručně stiskněte.

Krok 2

Najděte žlutý konektor, který přejde do panelu s názvem SRS.

Krok 3

Odpojte konektor napájení SRS z panelu.

Krok 4

Umístěte konec spony bez ohýbání na obě svorky na vnější straně jednotky SRS.

Krok 5

Otočte klíč do zapnuté polohy, ale nespouštějte vůz. Umožní vám připojit obě svorky konektoru pro přívod vzduchu pomocí klipu a resetovat kontrolku airbagu.

Krok 6

Pro dokončení procesu resetování airbagu znovu připojte modul SRS k panelu.