Jak restartovat inkoustovou kazetu Canon

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabely a kabely USB.

Stiskněte a podržte tlačítka "Napájení" a "Pokračovat" a zapojte napájecí kabel do zásuvky, abyste zahájili inicializaci tiskárny.

Uvolněte tlačítko "Napájení", podržte stisknuté tlačítko "Pokračovat" a znovu stiskněte a podržte tlačítko "Napájení" pro aktivaci zkušebního režimu.

Uvolněte tlačítka "Napájení" a "Pokračovat" pro aktivaci servisního režimu. Počkejte, dokud kontrolky přestanou blikat.

Stiskněte tlačítko "Pokračovat" pro procházení konfigurace, dokud se na obrazovce nezobrazí zpráva "Reset counter waste ink" nebo "Ink count". stiskněte třikrát nebo čtyřikrát. Zobrazí-li se druhá zpráva, stiskněte tlačítko "0" pro restartování.

Stiskněte tlačítko "Nastavit" nebo tlačítko "OK" a poté vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel. U některých tiskáren Bubble Jet uvidíte na obrazovce varování, které indikuje, že musíte stisknout tlačítko "Cartridge" k vynulování počítadla inkoustu.

Připojte napájecí kabel k elektrické zásuvce a kabel USB k počítači a zapněte tiskárnu.