Jak resetovat čip na tiskárně Samsung CLP-315

Klíčem k obnovení čipu zařízení Samsung CLP-315 je znalost IP adresy tiskárny.

Krok 1

Zapněte tiskárnu a počítač. Ujistěte se, že jsou dobře připojeny.

Krok 2

Stiskněte a podržte tlačítko tiskárny "Stop" (trojúhelníkový tvar) po dobu nejméně pěti sekund. Musí být vytištěna konfigurační stránka sítě, která zobrazuje adresu IP tiskárny. I když to není, IP adresa je indikována na obrazovce tiskárny. Napište to

Krok 3

Otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu IP po "http: //". Například "http://192.168.1.107". Klikněte na tlačítko "Enter". Do služby Samsung SyncThru Web Service se dostanete. Mějte na paměti, že jelikož se to vše děje místně, nemusíte být skutečně připojeni k internetu, aby to fungovalo.

Krok 4

Klikněte na tlačítko "Restartovat".

Krok 5

Klikněte na "Smazat"

Krok 6

Restartujte tiskárnu. Čip se vrátil do továrního nastavení.