Jak restartovat bezdrátový směrovač

Bezdrátové směrovače lze restartovat a obnovit tovární nastavení.

Krok 1

Podívejte se na kuličkové pero s jemným hrotem nebo narovnejte klip.

Krok 2

Stiskněte s perem nebo pomocí klipu na tlačítku "Reset" na routeru a držte jej stisknuté na 10 sekund. Toto tlačítko se obvykle nachází na zadní straně směrovače. Po dlouhém stisknutí tohoto tlačítka by světla měla blikat. Některé směrovače budou potřebovat, abyste utišili po dobu 30 sekund.

Krok 3

Počkejte, až se směrovač automaticky spustí. Někteří budou potřebovat, abyste je odpojili od elektrické energie, počkejte 30 sekund a znovu je připojte.