Jak resetovat iPad na tovární nastavení

iPad

Krok 1

Otevřete aplikaci iTunes v počítači. Ujistěte se, že máte nejnovější verzi softwaru. Poté iPad připojte k počítači.

Krok 2

Vyberte iPad v iTunes. Na bočním panelu se zobrazuje položka "Zařízení".

Krok 3

V okně "Shrnutí" klikněte na "Obnovit".

Krok 4

Klikněte na "Zálohování". Po dokončení se otevře další okno.

Krok 5

V dalším okně klikněte na tlačítko Obnovit. Jakmile byl iPad obnoven do továrního nastavení, bude okno informovat, že iPod se restartuje. Klikněte na tlačítko "Ok"

Krok 6

Dokončete proces restartu vložením zálohy nebo volbou možnosti "Nastavit jako nový iPad". Pokud vyberete možnost zálohování, můžete vybrat, které nedávné zálohy chcete nainstalovat do dalšího okna.

Krok 1

Zapněte iPad. Vyberte "Nastavení", "Obecné" a poté "Restartovat".

Krok 2

Zvolte možnost "Odstranit veškerý obsah a nastavení". Veškeré informace a konfigurace iPadu budou vymazány přibližně za jednu minutu.

Krok 3

Zvolte buď restartování iPadu se zálohou, nebo jej použijte jako nové zařízení při příštím připojení k počítači pomocí programu iTunes.