Jak resetovat notebook na tovární nastavení

Stiskněte tlačítko napájení, dokud se notebook zcela nevypne. Počkejte, dokud všechna světla přestanou blikat.

Odpojte napájecí kabel a všechna periferní zařízení připojená k zařízení. Toto cvičení se opatrně vyvaruje úrazu elektrickým proudem pro uživatele.

Otočte přenosný počítač, abyste odstranili kryt baterie na zadní straně. K otevření dveří lze použít minci.

Vyjměte baterii. Nechte ji na čistém a bezpečném povrchu.

Stiskněte znovu tlačítko napájení na přední straně. Počkejte 60 sekund a pusťte.

Vložte baterii do zadní části notebooku a znovu připojte všechny kabely.

Zapněte notebook a zapněte jej. Pokud problémy přetrvávají v operačním systému a aplikacích, zkontrolujte kořen problému.