Jak restartovat hráče Roku

Jak restartovat hráče Roku.

Krok 1

Vypněte televizor

Krok 2

Zapněte přehrávač Roku. Podívejte se na mírně zapuštěné tlačítko, které říká "Resetovat" na zadní nebo dolní straně přehrávače.

Krok 3

Natáhněte klip a použijte ji k jemnému, ale pevně stisknutému tlačítku. Dávejte pozor, abyste příliš dlouho nepoužívali, protože stisknutí tlačítka po dobu 15 sekund nebo déle deaktivuje přehrávač a obnoví jeho tovární nastavení.

Krok 4

Počkejte několik sekund, než znovu zapnete televizor. Digitální videopřehrávač Roku se restartuje, pokud jste stiskli tlačítko správně. Pokud se hráč Roku po stisknutí tlačítka "Reset" nerestartuje, televizor opět vypněte. Odpojte přehrávač Roku od elektrické zásuvky a nechte jej odpojen po dobu 30 sekund. Znovu připojte zařízení Roku a počkejte, až se restartuje.