Jak resetovat TV Magnavox

Jak resetovat TV Magnavox.

Obnovuje napájení televizoru

Krok 1

Stiskněte tlačítko napájení na konzole obrazovky TV Magnavox. Držte jej stisknuté po dobu 10 sekund. Obrazovka bude černá.

Krok 2

Počkejte pět sekund. Zapněte televizor a zjistěte, zda je problém vyřešen.

Krok 3

Pokud stále máte problémy, odpojte televizor od zdi. Počkejte pět minut.

Krok 4

Připojte nový televizor Magnavox k zdířce a zjistěte, zda byl problém vyřešen.

Obnovit nastavení z výroby

Krok 1

Stisknutím tlačítka "Menu" na dálkovém ovladači přejdete do "Hlavní nabídky"

Krok 2

Vyberte možnost "TV menu" a stiskněte "Enter".

Krok 3

Klikněte na "Restart to standard" a stiskněte "Enter".

Krok 4

Chcete-li pokračovat s restartováním, vyberte "OK".