Jak resetovat pokladnu společnosti Samsung

Jak resetovat pokladnu společnosti Samsung.

Krok 1

Odpojte pokladnu od napájecího zdroje. Záznam musí zůstat odpojen po dobu nejméně 10 minut pro čistý restart.

Krok 2

Vložte ovládací klíč na ovládacím panelu, abyste stroj odemkli a otočili jej do polohy "P" pro nastavení.

Krok 3

Stiskněte tlačítko "Mezisoučet".

Krok 4

Znovu zapněte napájení, když stále stisknete tlačítko "Mezisoučet".

Krok 5

Otočte klíčem do polohy "REG", nastavte ho a počkejte, až se registrace zaregistruje.