Jak restartovat Epson R290

Restartujte tiskárnu a vyřešte problémy s tiskem.

Krok 1

Stiskněte a podržte tlačítko napájení na přední straně tiskárny. Kontrolka napájení se vypne.

Krok 2

Otevřete kryt tiskárny a ujistěte se, že se tisková hlava vrátila do původní polohy v pravém rohu.

Krok 3

Stiskněte a podržte tlačítko podávání papíru na přední straně tiskárny. Poté stiskněte tlačítko napájení. Když začne blikat kontrolka, uvolněte tlačítko podávání papíru.

Krok 4

Stiskněte a přidržte tlačítko inkoustu na přední straně tiskárny po dobu 10 sekund. Tiskárna posouvá tiskovou hlavu a začne nabíjet systém dodávání inkoustu.

Krok 5

Restartujte zařízení Epson R290 stisknutím tlačítka napájení a dalším stisknutím tlačítka zapněte.