Jak restartovat notebook Apple

Jednoduché restartování

Zavřete všechny aplikace

Klikněte na jablko v levém horním rohu obrazovky. V nabídce vyberte možnost "Restartovat".

Stiskněte tlačítko reset, které se nachází v pravém horním rohu klávesnice. Počítač se znovu zapne.

Opakovaně restartován

Stiskněte tlačítko napájení v pravé horní části klávesnice, těsně nad tlačítkem "Vysunout".

Držte jej stisknuté po dobu 10 sekund. Počítač se vypne.

Opětovným stisknutím tlačítka zařízení opět zapnete.

Vymazání a reinstalace

Umístěte systémový disk OSX do jednotky CD v počítači.

Restartujte počítač podle popisu v předchozích částech. Když se počítač restartuje, okamžitě stiskněte klávesu C na klávesnici a během celé spouštěcí sekvence jej podržte stisknuté.

Klikněte na pokyny k instalaci OSX, které se zobrazují na obrazovce. Po přijetí podmínek licence a výběru jednotky, kam ji nainstalovat, se systém zeptá, jaký typ instalace chcete spustit. Zvolte možnost Odstranit a nainstalovat.

Klikněte v rozbalovací nabídce "Formát disku jako" na položku Max OSX Extended (Jounaled).

Klikněte na "Pokračovat" a začne se úplná instalace operačního systému, restartujte zařízení Apple na tovární nastavení.