Jak restartovat Titan TI-89

Krok 1

Stiskněte tlačítko "Snd Mem" pro zobrazení obrazovky paměti.

Krok 2

Stiskněte klávesu "F1".

Krok 3

Stiskněte navigační tlačítko pro výběr ikony "RAM" a poté vyberte "1: All RAM" pro vymazání všech dat a programů z paměti s náhodným přístupem a stiskněte tlačítko "Enter" nebo zvolte "2: Default" a Stiskněte tlačítko "Enter" pro resetování všech systémových proměnných na původní nastavení z výroby. Tím se zachovává jakákoli proměnná, funkce a složky definované uživatelem.

Krok 4

Stiskněte navigační tlačítko a vyberte ikonu "Flash ROM" a poté vyberte "1: Archivovat" a stisknutím klávesy "Enter" vymažte všechna data a programy z paměti jen pro čtení nebo zvolte "2: Flash Apps" a potom stiskněte klávesu "Enter" pro vymazání všech aplikací Flash ROM. Vyberte ikonu "Všechny paměti" a stiskněte "Enter" pro vymazání všech dat, programů a aplikací Flash z paměti RAM a Flash ROM.