Jak odebrat heslo systému BIOS na notebooku Gateway 450ROG

Gateway 450ROG je cenově dostupný high-end notebook.

Krok 1

Vypněte notebook Gateway 450ROG a odpojte nabíjecí kabel od počítače. Stiskněte tlačítko pro uvolnění baterie a vyjměte ji ze zařízení 450ROG.

Krok 2

Odstraňte malý šroub, který drží dvířka mini PCI na spodní straně notebooku, pomocí malého šroubováku Phillips. Dveře jsou vystředěny na spodní straně zařízení.

Krok 3

Demontujte dvířka mini PCI a vedle bezdrátového adaptéru na základní desce uvidíte malou lithium-iontovou baterii. Opatrně vyjměte lithium-iontovou baterii z základní desky. Tato baterie je systémem BIOS a ukládá všechna nastavení, včetně hesla, i když počítač nemá napájení.

Krok 4

Baterii nechte z přístroje 450ROD po dobu 30 minut, aby bylo možné resetovat systém BIOS, což vymaže heslo počítače. Stiskněte a podržte tlačítko napájení jednotky 450ROG, aby se vypustil přebytečný výkon z čipu BIOS.

Krok 5

Znovu připojte baterii k základní desce, poté připojte dvířka mini PCI, zajistěte její šroub a vložte baterii počítače do počítače.

Krok 6

Připojte nabíjecí kabel k notebooku 450ROG a zapněte počítač. Heslo systému BIOS spolu s ostatními nastaveními systému BIOS se resetuje.