Jak odstranit velký černý bod na televizní obrazovce

Krok 1

Vypněte televizor Odpojte kabel od televizoru několik hodin. Vypnutí může způsobit, že pixel se "odemkne" a po opětovném připojení televizoru opět funguje.

Krok 2

Ověřte, zda se problém nevyskytuje v žádné součásti připojené k zařízení, například kabelové televizi. Odpojte všechny kabely od televizoru a komponenta. Zkombinujte je, abyste zajistili bezpečné připojení. Volné připojení by mohlo způsobit zkreslení obrazu kvůli mrtvému ​​pixelu.

Krok 3

Obraťte se na výrobce televizoru nebo na opravárenské středisko, kde naplánujete opravu. Oprava mrtvého pixelu bude vyžadovat nahrazení celé obrazovky televizoru.