Jak odstranit systém Windows Genuine Advantage v systému Windows XP

Přečtěte si, jak odebrat soubor WGA v počítači.

Krok 1

Klikněte na "Start", "Vypnout" a "Restartovat". Stiskněte "F8", dokud se neobjeví počítač, dokud se nezobrazí možnost "Nouzový režim". Stisknutím směrového tlačítka "nahoru" vyberte tuto možnost a stiskněte "Enter". Windows Genuine Advantage nefunguje v nouzovém režimu, takže můžete odstranit a přejmenovat soubory potřebné k odstranění tohoto nástroje.

Krok 2

Klikněte na tlačítko "Start" a vyberte "Tento počítač". Poklepejte na jednotku operačního systému. Klikněte na "Windows" a "System32".

Krok 3

Odstraňte nebo přejmenujte soubory "wgajlgon.dll" a "wgatray.exe". Soubory můžete ponechat neporušené přidáním přípony ".old" na konec přejmenovaných souborů, pokud si myslíte, že byste mohli v budoucnu aktivovat WGA.

Krok 4

Zavřete okno Průzkumníka Windows. Klikněte na tlačítko "Start" a vyberte "Spustit". Zadejte "regedit.exe" a stiskněte "Enter". Přejděte na stránku "HKEY_LOCAL_MACHINE". Rozbalte složky "SOFTWARE", "Microsoft", "Windows NT" a "Aktuální verze". Vyberte složku "Winlogon". Klikněte na tlačítko "Upozornit", klikněte pravým tlačítkem na "WgaLogon" a zvolte "Smazat". Zavřete Editor registru a restartujte počítač normálně. Oznámení WGA se již nebudou zobrazovat.