Jak přejmenovat proměnné v MATLABu

MATLAB od společnosti Mathworks je softwarový program pro matematiku a inženýrství.

Krok 1

Klikněte pravým tlačítkem na danou proměnnou v okně "Pracovní oblast".

Krok 2

Klikněte na "Přejmenovat".

Krok 3

Zadejte název nové proměnné nad starou a zadejte "Enter".