Jak opravit ovladače USB

Otevřete ovládací panel v okně Tento počítač a klepněte na položku Správce zařízení. Zde uvidíte seznam všech hardwarových zařízení vašeho počítače a jakýkoliv problém bude oznámen žlutým vykřičníkem.

Rozbalte strom označený jako "Universal Serial Bus Controllers" a vyhledejte problémy se zařízením USB. Můžete také kliknout na některou z položek v seznamu av části "Vlastnosti" a zjistit, zda zařízení funguje správně na kartě Obecné.

Klepnutím na tlačítko Aktualizovat ovladač na kartě Ovladač v dialogovém okně Vlastnosti aktualizujte ovladače. Jako alternativu můžete po připojení zařízení klepnout na tlačítko "Návrat k předchozímu ovladači", abyste se vrátili k předchozímu ovladači poslední instalované úlohy.