Jak opravit vypnutí a přehřátí na televizoru Samsung DLP

Philips šroubovák a další jednoduché věci k vyřešení tohoto problému.

Krok 1

Zkontrolujte funkci časovače vypnutí televizoru. Stiskněte tlačítko "Menu" na dálkovém ovladači, přejděte na "Nastavení" pomocí šipek nahoru a dolů a poté tlačítkem "Enter" vyberte "Časovač". Stisknutím tlačítka se šipkou vpravo na dálkovém ovladači vyberte "Aktivace", nastavte volbu "Ne" a stisknutím tlačítka "Konec" opustíte nabídku. Pokud problém přetrvává, pokračujte v opravě problému s televizí.

Krok 2

Odpojte všechna připojení zvuku a videa od televizoru Samsung DLP. Odpojte televizor od elektrické zásuvky a nechte jej sedět minimálně 30 minut před odstraněním zadního panelu.

Krok 3

Pomocí šroubováku Philips odstraňte upevňovací šrouby, které drží zadní panel televizoru na svém místě. Vytáhněte tento a odložte jej stranou. Vyjměte šrouby, které drží lampu projektoru na svém místě, a zasuňte přístroj z televizoru.

Krok 4

Odstraňte co nejvíce prachu z lampy a oblasti ventilátoru měkkým hadříkem, malým vakuem a plechovkou stlačeného vzduchu. Použijte stlačený vzduch do větracích otvorů zadního panelu. Odstraňte všechny zbývající prach a nečistoty měkkým hadříkem a vysavačem.

Krok 5

Najděte dva chladicí ventilátory v blízkosti barevného kolečka na pravé straně televizoru. Pokud blikající zpráva "FAN CHECK" byla zobrazena před bliknutím, vyjměte a vyměňte ventilátory za nové jednotky. Vyjměte dva šrouby z černého krytu ventilátoru a kryt vyjměte. Odpojte napájení od každého ventilátoru a vyjměte ventilátory z krabice. Namontujte ty nové do černé skříňky a zapojte kabeláž. Umístěte a zatlačte krabici na místo.

Krok 6

Použijte stlačený vzduch na lampu projektoru, abyste odstranili prach. Vložte lampu projektoru do televizoru. Upevněte šrouby a utáhněte je pomocí šroubováku Phillips a zadního panelu na televizoru.

Krok 7

Demontujte upevňovací šroub z krytu krytu lampy a posuňte kryt směrem od televizoru. Zkontrolujte ochranný obvod pod krytem krytu lampy. Zatlačte spínač, dokud nezaklapne pod ním. Potom vyměňte víko.

Krok 8

Oddělte televizor od stěny nebo jiných předmětů. Nedostatečná ventilace v důsledku umístění do stěn a jiných předmětů může způsobit přehřátí televizoru. Pokud se televizor Samsung DLP nadále přehřívá a vypíná, obraťte se na vyškoleného servisního technika. Problém může spočívat v interních částech, které musí obsluhovat technik.