Jak opravit pevný disk počítače Mac?

Na opravu pevného disku počítače můžete použít disk Mac OS X.

Krok 1

Vložte instalační disk OS X do jednotky počítače Mac.

Krok 2

Stiskněte tlačítko napájení v počítači a po zaznění počátečního vyzvánění přidržte tlačítko "C".

Krok 3

Po zobrazení symbolu Apple na obrazovce uvolněte tlačítko "C". Po několika minutách se zařízení zapne pomocí instalačního disku.

Krok 4

Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko "Pokračovat".

Krok 5

Přejděte na položku "Nástroje" v hlavním panelu nabídky a v seznamu programů zvolte "Diskový nástroj".

Krok 6

Zvýrazněte interní pevný disk počítače ze seznamu disků na levé straně okna Disk Utility.

Krok 7

Přejděte na kartu "První pomoc" v horní části okna.

Krok 8

Klepnutím na tlačítko "Opravit disk" spustíte opravný proces, který může trvat až hodinu.