Jak opravit neznámou chybu "Err = -39" při stahování hudby a aplikací v úložišti iTunes

Dokonce i nováček může opravit

Krok 1

Spusťte aplikaci iTunes.

Krok 2

Klikněte na nabídku "Nápověda" a potom klikněte na "Kontrola aktualizací". Software ITunes automaticky vyhledává na internetu nejnovější software iTunes. Podle webové stránky společnosti Apple musí být váš program iTunes zcela aktualizován, než se pokusíte vyřešit "Neznámou chybu -39".

Krok 3

Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu webového akcelerátoru v hlavním panelu v pravém dolním rohu. Pokud narazíte na zprávu "Neznámá chyba -39", počítač má v počítači nainstalovaný akcelerátor, protože tento kód chyby je spojen s nekompatibilitou s webovým akcelerátorovým softwarem.

Krok 4

Klikněte na možnost "Možnosti" nebo "Předvolby". Přesný název se liší v závislosti na použitém webovém akcelerátoru.

Krok 5

Klikněte na záložku "Upřesnit" a zrušte zaškrtnutí políčka "Automaticky spouštět při spuštění".

Krok 6

Restartujte počítač. Webový akcelerátor se již automaticky nezobrazuje v systémové liště a můžete stahovat hudbu a aplikace iTunes bez problémů s kompatibilitou.