Jak opravit kuchyňský dřez v "Virtuální rodiny"

Opravte hru kuchyně snadno.

Krok 1

Umístěte člena své rodiny do pískoviště v přední části dvora. Na okraji pískovce je západka, která patří k dveřím kůlny. Váš virtuální příbuzný vezme západku do kůlny a umístí ji na dveře.

Krok 2

Umístěte dalšího člena své rodiny na přední rohož. Pod ním je klíč, který váš člen rodiny použije k odemčení obchodu s nářadím.

Krok 3

Umístěte člena své rodiny do panelu nástrojů v hangáru, jakmile je otevřen. Uvnitř tohoto panelu nástrojů je klíč. Člen rodiny zvedne klíč, vezme ho do umyvadla s netěsností a opraví únik.