Jak opravit hlavní zaváděcí záznam pomocí Ultimate Boot Disk

Krok 1

Vložte disk Ultimate Boot CD do počítače.

Krok 2

Restartujte stroj a stiskněte libovolné tlačítko, dokud je počítač načten z počítače.

Krok 3

Zvýrazněte volbu "Nástroje souborového systému" a stiskněte "Enter".

Krok 4

Zvýrazněte volbu "MBR Tool" a stiskněte "Enter".

Krok 5

Vyberte možnost "Obnovit" a stisknutím tlačítka "Enter" opravte hlavní spouštěcí záznam.

Krok 6

Restartujte počítač.