Jak opravit podsvícení notebooku

Notebooky mají podsvícení pro osvětlení obrazovky.

Krok 1

Zjistěte příčinu základního problému. Připojte notebook k externímu monitoru, který je v optimálních provozních podmínkách. Zatlačte kabel VGA z monitoru do portu VGA v počítači. Pokud nejsou s novými monitory problémy, je pravděpodobně problém s obrazovkou notebooku namísto grafické karty.

Krok 2

Zkontrolujte desku střídače notebooku. Jedná se o zařízení s obdélníkovým tvarem umístěné pod panelem LCD. Střídač střídače napájí podsvícení. Povolte a odstraňte šrouby, které drží obrazovku na víko pomocí šroubováku. Investor je pod ním. Jemně vytáhněte kabel měniče, abyste jej odstranili z podsvícení a zvedněte lampu z počítače. Připojuje podsvícení tak, aby střídač pracoval správně při sledování jeho provozu. Pokud podsvícení stále má problémy, změňte ho.

Krok 3

Umístěte kabel desky střídače do světelného portu nové lampy. Lampa by měla fungovat po připojení.

Krok 4

Vytáhněte starý kabel lampy měniče. Zvedněte gumové spoje na panelu LCD.

Krok 5

Vyměňte starou lampu a připojte novou lampu namísto staré lampy. Vložte kabel lampy do slotu měniče. Umístěte zadní střídač. Vyměňte kryt a šrouby vyměňte šroubovákem.