Jak opravit tiskovou hlavu společnosti Canon

Naučte se, jak opravit tiskovou hlavu společnosti Canon.

Krok 1

Zapněte tiskárnu Canon a stiskněte tlačítko "Údržba", dokud se na obrazovce nezobrazí písmeno "H". Možná budete muset několikrát stisknout tlačítko pro zobrazení písmena "H".

Krok 2

Stisknutím tlačítka "Barva" nebo "Černá" na tiskárně Canon spusťte proces čištění hlavy. Tiskárna začne hlučně a to bude trvat několik minut.

Krok 3

Stiskněte tlačítko "Údržba", dokud se na obrazovce nezobrazí písmeno "u" (malá písmena). Ujistěte se, že v zásobníku je papír.

Krok 4

Stiskněte tlačítko "Barva" nebo "Černé" na tiskárně Canon a spusťte proces přesouvání hlavy. Nyní tiskárna vytiskne list, který udává aktuální zarovnání tiskových hlav.

Krok 5

Otevřete zásobník skeneru a zarovnejte list papíru s okrajem povrchu skeneru, jak je uvedeno na tištěném listu. Dalším stisknutím tlačítka "Barva" nebo "Černá" ukončíte proces přesouvání hlavy. Pokud byla do tiskárny Canon připojena tisková hlava, mělo by to problém vyřešit. Po vytištění tiskárny do pohotovostního režimu můžete list papíru z povrchu skeneru vyřadit.