Jak opravit kazetu suchým inkoustem

Krok 1

Spusťte aplikaci čištění tiskové hlavy tiskárny. Umístění tohoto zařízení se bude lišit v závislosti na tiskárně, ale obecně se v počítači nachází pod položkou "Ovládací panely" a "Tiskárny". Nebo v případě tiskáren s LED diodami ve vlastním menu tiskárny.

Krok 2

Vyjměte kazetu z tiskárny, pokud čistící prostředek nevede k toku inkoustu. Namočte jej do misky nebo umyvadla naplněné dostatečnou horkou vodou, abyste ponořili trysky do hlavy. Proveďte potřebný čas, dokud neuvidíte, že se inkoust začne rozpouštět a proudit ve vodě. V opačném případě můžete namočit látku do horké vody a použít ji k čištění trysek, dokud si nevšimnete, že inkoust začne proudit.

Krok 3

Důkladně vysušte trysky měkkým hadříkem, který nepouští vlákna, jakmile dokončíte prací proces.

Krok 4

Nahrazuje kazetu v tiskárně a provádí čisticí aplikaci hlavy téže.

Krok 5

Opakujte postup čištění, pokud kazeta stále nefunguje. Znovu jej znovu zopakujte a opět spusťte aplikaci hlavy tiskárny.