Jak opravit chybu přetečení Vb6

Krok 1

Vložte program do prostředí VB. 6. Klepněte na tlačítko "Soubor" a klepněte na tlačítko "Zobrazit". Klikněte na ikonu "Seznam chyb" a otevřete ji.

Krok 2

Stiskněte tlačítko "F5" pro spuštění programu. Tím se obnoví chybové zprávy.

Krok 3

Znovu otevřete seznam chyb a klikněte na zobrazenou chybovou zprávu. Najděte číslo řádku v seznamu chyb a opravte proměnnou.

Krok 4

Zkontrolujte typ proměnné, abyste se ujistili, že koreluje s sekcí prohlášení v programu.

Krok 5

Opravte všechny chyby v seznamu, abyste mohli ladit program.

Krok 6

Klikněte na tlačítko "Uložit" v nabídce "Soubor" pro uložení programu bez přetečení.