Jak opravit port USB

Zjistěte, zda je port USB fyzicky poškozen, například vypálený port nebo některé ohnuté kolíky.

Použijte libovolné zařízení, které funguje správně pro ověření portů USB. Pokud zařízení nefunguje, obdržíte chybovou zprávu, že se "USB zařízení nerozpozná" nebo přímo, nic se nestane.

Nezapomeňte, že naposledy instalované prvky mohly způsobit tento problém prostřednictvím součásti USB ve špatném stavu nebo softwaru, který změnil konfiguraci portu USB.

Odinstalujte software nebo jej vyměňte za součást, která funguje.

Po načtení počítače zkontrolujte port USB.