Jak opravit Samsung TV, který se neustále vypíná

Jak opravit Samsung TV, který se neustále vypíná.

Krok 1

Ověřte, zda je napájecí kabel pevně připojen k zadní straně televizoru ak elektrické zásuvce.

Krok 2

Zkontrolujte nastavení napájení počítače, pokud používáte televizor jako monitor. Klikněte na tlačítko "Start" a vyberte "Ovládací panely". V horní části obrazovky napište "Energie" a poté klikněte na tlačítko "Upravit energetický plán". Ověřte, zda je možnost "Vypnutí obrazovky" nastavena na "Nikdy" a stiskněte "Uložit změny". Existují samostatná nastavení pro zařízení připojená střídavým proudem a baterií.

Krok 3

Stisknutím tlačítka "Nabídka" na dálkovém ovladači otevřete hlavní nabídku televizoru Samsung.

Krok 4

Vyberte nabídku nabídky "Nastavení" a zvolte "Čas".

Krok 5

Otevřete "Časovač" (časovač) a nastavte časovače na "Vypnout" (Vypnuto) pomocí směrových tlačítek nahoru a dolů.

Krok 6

Dalším stisknutím tlačítka "Nabídka" opustíte.