Jak opravit televizi Polaroid

Řešení problémů s televizorem LCD.

Krok 1

Vypněte televizor LCD Polaroid a odpojte jej od elektrické zásuvky. Televizor vypněte několik minut a potom odpojte napájecí kabel, který přejde do napájecího portu, a zapněte televizor. Tím se obnoví televizor Polaroid a opraví se většina problémů s výkonem, ke kterým se můžete setkat (například šum, který se objevuje na vysokých frekvencích a zkreslená barva na televizoru).

Krok 2

Zkontrolujte kabelové připojení k televizoru. Ujistěte se, že jsou kabely zcela zasunuty do připojovacích portů. Pokud nejsou kabely zcela zasunuty, budou zvukové a video signály přicházet a odcházet.

Krok 3

Pevně ​​zatlačte na rohy televizoru, pokud na okrajích obrazovky ztratíte bílé skvrny. To je způsobeno světelnými vstupy z pouzdra, pokud nejsou umístěny bezpečně, což na obrazovce vytváří jasné světlo. Uvedení krytu zpět na místo opravuje problém.

Krok 4

Zapněte televizor a stiskněte tlačítko "Menu" na dálkovém ovladači. Vyberte možnost, kterou chcete upravit (zvuk nebo video) a na obrazovce se zobrazí řada předvoleb. Zvolte předvolbu zvuku nebo videa, kterou chcete upravit ("Bass", "Barva", "Kontrast") a pak stiskněte ovládací tlačítko vlevo nebo vpravo na dálkovém ovladači pro zvýšení nebo snížení parametru nastavení.