Jak opravit vyměnitelnou paměť ve formátu RAW

Připojte paměťovou kartu k počítači. Karta můžete umístit do příslušné zásuvky, pokud máte čtečku paměťových karet nebo můžete použít adaptér.

Počkejte, až systém rozpozná paměťovou kartu.

Přejděte na pracovní plochu "Tento počítač" a klikněte pravým tlačítkem na vyměnitelné zařízení na paměťové kartě.

Z nabídky vyberte "Formát" a zobrazí se dialogové okno "Formátování vyměnitelného disku".

Klepněte na šipku dolů pro systémový soubor a vyberte možnost použití na paměťové kartě. Pokud je paměťová karta 4 gigabajty nebo méně, použijte volbu FAT 32.

Ponechejte volbu rychlého formátu nevybránu a klepněte na tlačítko "Start".

Klikněte na tlačítko "Přijmout", když se zobrazí dialogové okno s varovnou zprávou. Tato zpráva bude říkat, že "Při formátování budou všechny informace obsažené na disku odstraněny".

Počkejte, až se proces dokončí, a potom klepněte na tlačítko "Přijmout", jakmile se objeví dialogové okno "Formát plné".