Jak opravit kartu microSD

Před formátováním karty si ujistěte, že jste vytvořili kopii uložených souborů.

Krok 1

Vložte kartu microSD do konvertoru SD karty s kovovými pruhy směřujícími dolů.

Krok 2

Zasuňte kartu do slotu počítače označeného "SD".

Krok 3

Otevřete tým.

Krok 4

Klikněte pravým tlačítkem na jednotku "SD" a v rozevírací nabídce zvolte "Formátovat".

Krok 5

Vyberte "FAT16" jako "File System" a stiskněte "Format".