Jak opravit televizor, který má řádky procházející obrazovkou

Pokud obrazovka televizoru vypadá s pruhy, které vás obtěžují, můžete ji vyřešit několika kroky.

Krok 1

Zkontrolujte, zda jsou všechna připojení vnitřních kabelů a externích zařízení k televizoru ověřena správným připojením.

Krok 2

Přemístěte zařízení v blízkosti do jiné zásuvky. Neonové lampy, vysokonapěťové kabely a malé spotřebiče mohou způsobit rušení vysílacího signálu pomocí televizoru.

Krok 3

Ověřte správnost nastavení obrazu. Nastavte kontrast, jas, odstín a sytost. K dispozici je mnoho z těchto možností prostřednictvím nabídky Nastavení TV na obrazovce Obraz na obrazovce.

Krok 4

Podívejte se ven a z bezpečné vzdálenosti pozorujte kabely a antény, pokud je používáte. Obraťte se na elektrikáře nebo techniku ​​opravy televizoru, pokud se některý z těchto položek zdá být volným, zlomeným nebo poškozeným jakýmkoli způsobem.